Polityka prywatności

Przetwarzanie danych przez Administratora

Administratorem danych osobowych jest Żłobek Samorządowy Nr 21 w Krakowie z siedzibą przy ul. Lekarskiej 3 31-203

Administrator zbiera i przetwarza dane osobowe zgodnie z właściwymi przepisami, w tym w szczególności z RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE), i przewidzianymi w nich zasadami przetwarzania danych.

Administrator danych osobowych zapewnia przejrzystość przetwarzania danych, w szczególności zawsze informuje o przetwarzaniu danych w momencie ich zbierania, w tym o celu i podstawie prawnej przetwarzania. Administrator dba o to, by dane były zbierane tylko w zakresie niezbędnym do wskazanego celu i przetwarzane tylko przez okres, w jakim jest to niezbędne.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:
Imię nazwisko – Agnieszka Sowa
Adres siedziby IOD – ul. Sarego 4, 31-047 Kraków
Adres mailowy – inspektor5@mjo.krakow.pl