Formularze do pobrania

Rodzice zainteresowani współpracą z nami zobligowani są do wypełnienia KARTY ZAPISU DZIECKA DO ŻŁOBKA. Wypełnioną kartą można przesłać mailowo lub dostarczyć do kancelarii żłobka. Co dwa miesiące należy potwierdzać chęć zapisu dziecka. Warunkiem przyjęcia jest zamieszkanie na terenie Krakowa. Najpóźniej w pierwszym dniu pobytu dziecka w placówce konieczne jest dostarczenie zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia pozwalającym uczęszczać do żłobka.
Karta zapisu dziecka
Karta zapisu dziecka
Regulamin rekrutacji
Regulamin rekrutacji
Upoważnienia do odbioru
Upoważnienia do odbioru
Wniosek o zwolnienie z opłat
Wniosek o zwolnienie z opłat
Wskazania do żywienia
Wskazania do żywienia